Language:
Slovenský English Русский

Aký má význam kupovať mačku vo vreci?

Predstavme si na moment, že po vstupe do predajne sa stalo čosi neuveriteľné a všetok tovar v ňom je buď bez obalu, alebo bez značky. Ani jedna odlišnosť! Zrejme by vás to zaskočilo, všakže?

Človek si len sotva dokáže predstaviť jedinú vec na svete, ktorá by nemala nejaký obal alebo značku. Obchody sú plné tovaru a ich sortiment sa neustále rozrastá. Ako odlíšiť jeden produkt od druhého a úspešne sa dožadovať pozornosti spotrebiteľov? Len produkt, ktorý je schopný utvrdiť konzumenta pri kúpe, sa stane víťazným v tomto neprestajnom boji o zákaznícky výber a voľbu.

V súčasnosti neexistuje tovar bez rozpoznávacích symbolov. Produkt môže byť rozoznateľný spotrebiteľmi len vtedy, ak obal zastupuje celý obsah balenia. Obal zohráva dôležitú úlohu v identifikácii výrobku. Zohľadňuje jeho najvýraznejšie prednosti, odlišujúc ho pritom od rady ostatných podobných výrobkov, a upútava pozornosť nakupujúcich. Pokiaľ ide o voľbu, práve balenie, vytvárajúce presvedčenie o správnosti výrobku, je pre nakupujúceho nápomocným,. Balenie bude výrobok predávať vždy a navždy. Dňom a nocou.

Obal je v dnešnej dobe podporným základom pre produkt a značku. Je to jediný propagačný prostriedok, ktorý bez minutia zasiahne užívateľskú skupinu. Balenie nikdy nevytvorí nijaké negatívne pocity. Spotrebiteľom poskytuje viac informácií o produkte, než všetky ostatné propagačné materiály pokope. V porovnaní s týmito materiálmi je vizuálny účinok obalu omnoho výraznejší. Prvotriedny dizajn obalu má neuveriteľnú moc; zatiaľ čo vzbudzuje pozornosť spotrebiteľa, pôsobí zároveň na ľudské zmysly. Vstupuje do hry v tom najdôležitejšom momente, kedy spotrebiteľ utvára svoje rozhodnutie. No tento vplyv na myseľ nakupujúceho a jeho správanie je tak nepostrehnuteľný, že spotrebiteľ si je úplne istý tým, že jeho rozhodnutie závisí len od neho a nikoho iného.

Jedine obal, ktorý pôsobí na spotrebiteľské správanie nepriamo, spĺňa jeho nároky. Aby túto úlohu zohralo dôkladne, musí dosiahnuť nasledovné výsledky:

Spotrebitelia si nemôžu nevšimnúť takýto obal. Spoľahlivo vzbudí ich pozornosť.

Agentúra Higher ponúka celú škálu služieb, týkajúcich sa dizajnu obalu a značky: počnúc trojdimenzionálnymi modelmi a prototypmi až po grafický návrh externých a interných prvkov. Náš prístup je dômyselný a profesionálny. Navrhujeme len veci, ktoré sú nevyhnutné pre zásah do čierneho, a ktoré skutočne zaberajú. Vytvárame imidž produktu, ktorý je vnímaný cieľovou skupinou tým správnym spôsobom, a podieľa sa na tvorbe adekvátnych spojení.

Tento imidž je vždy neopozeraný, štýlový a prirodzený. Imidž, ktorému nič nechýba, a nič v ňom nie je navyše. Odteraz je to váš produkt, ktorý zákazník chce, kedykoľvek sa rozhoduje pre voľbu.

Každý obalový dizajn, vytvorený naším tímom, je jedinečný. Je prepracovaný do posledného detailu. Všetky maličkosti berieme na zreteľ, práve tak ako špecifiká produktu samotného, nevynímajúc spotrebiteľskú presvedčivosť na rozličných úrovniach užívania výrobku. Individuálny prístup ku každému projektu pomôže využiť vaše najodvážnejšie predstavy o zostave obalového dizajnu produktu a zaistí tvorbu fascinujúcich dizajnérskych riešení.

Dôkladne chápajúci špecifické vlastnosti vnímania vizuálnej komunikácie, sa naši špecialisti zameriavajú len na tie podstatné hľadiská obalu: tie najdôležitejšie, ktoré vzbudzujú pozornosť a prispievajú k zapamätateľnosti. Dizajnéri využívajú tieto prostriedky, aby spotrebiteľovi odovzdali posolstvo, upevnili faktory dôvery, zdôraznili benefity používania a emocionálne výhody. To utvorí dôrazný vizuálny stimul, ktorý môže spustiť motiváciu a urýchliť cestu z výkladu k nakupujúcemu.

Naše poznatky, inšpirácie, skúsenosti a zručnosť robia z obalového dizajnu efektívny nástroj, ktorý dopomôže vášmu výrobku úspešne konkurovať, čo zvýši váš dopyt a výnos. Všetky tieto výhody sú dôvodom, prečo investovať čas a financie do dizajnu balenia a značky, ktoré si na seba ešte niekoľkokrát zarobia samy; dôjde k tomu vďaka nezvrátiteľnému nárastu dopytu a obratu. Balenie je príznačným faktorom návratu výdavkov, využitých na tvorbu výrobku.

Ukážky nášho obalového dizajnu v našom portfóliu sú tá najlepšia ilustrácia toho, čo sme tu dosiaľ spomenuli.Nevytvárame však iba návrhy obalu a značky „od podlahy“, ale taktiež prepracujeme a renovujeme to, čo práve máte. Balenie produktu, ktoré zodpovedá značke produktu, ich zosúladenie a vzájomne sa dopĺňajúce spojenie podporí pozitívny postoj spotrebiteľa voči vášmu tovaru, a zohrá nevyhnutnú úlohu v procese rozhodovania sa o kúpe.

P. S. Ukážte sa! Spravte vaše výrobky rozpoznateľnými a spotrebiteľmi uprednostňovanými! Výrobok s originálnym, informatívnym a praktickým balením medzi inými vo výklade vyčnieva. Toto zvedie pohľad a zvýši záujem spotrebiteľa. Takéto výrobky sú vystavené na najlepších miestach v predajni, čo je v ich prospech. Tým je zaistený aj ich úspech.

Vždy je pre nás radosť pracovať s vami! Kontaktujte nás pre vytvorenie zákazky.