Language:
Slovenský English Русский

Zmena dizajnu webovej stránky pre jedného z najväčších výrobcov stánkov v USA

Zivelo je jedným z najväčších výrobcov stánkov s dotykovou obrazovkou v Severnej Amerike. Vďaka použitiu štýlového dizajnu, širokej škály produktov a udržateľných materiálov si Zivelo pevne ustálilo vedúcu priečku na svetovom trhu.

Ciele

Dizajn webovej stránky musí zdôrazňovať industriálny dizajn produktov Zivelo. Mal by poskytovať katalóg modelových sérií, ako aj detailnú informáciu pre každý jeden model v jednoduchom a užívateľsky prijateľnom rozhraní.

Zmena dizajnu webovej stránky pre jedného z najväčších výrobcov stánkov v USA
Zmena dizajnu webovej stránky pre jedného z najväčších výrobcov stánkov v USA
Zmena dizajnu webovej stránky pre jedného z najväčších výrobcov stánkov v USA
Zmena dizajnu webovej stránky pre jedného z najväčších výrobcov stánkov v USA