Language:
Slovenský English Русский

Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru

Zap je americko – austrálska spoločnosť s množstvom kancelárií po celej Európe, Ázií, Austrálii a Severnej Amerike. Zameriava sa na vývoj softvéru pre business intelligence, ktorý napomáha pri analyzovaní informácií, pochopení  kľúčových obchodných indikátorov, predpovedaní budúcej výkonnosti spoločnosti a jej prostredia.

Zap je platinovým partnerom Microsoftu a obdržal množstvo ocenení a osvedčení v oblasti vývoja inovatívnych technológií na báze Microsoft Dynamics.

Ciele

Vytvorenie úplne nového vizuálneho štýlu a dizajnu webovej stránky s jednoduchým a ľahko navigovateľným rozhraním pre pohodlnú prácu zameranou na rýchle vyhľadanie informácií.

Usmernenia pre Korporátnu identitu

Naša práca si vyžadovala zmenu korporátnej identity Zap-u. V prvom rade sme vytvorili rad usmernení, ktoré nám pomohli zjednotiť všetky reklamné materiály vytvorené v jednotlivých kanceláriách. 

Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru

Ikony

Na zjednodušenie vnímania informácie v rôznych tabuľkách, diagramoch a na jej rozlíšenie od podobných informácií sme vyvinuli unikátne ikony a grafiku s cieľom urobiť akékoľvek reklamné materiály Zap-u poznateľnejšie a unikátnejšie.

Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru

Dizajn webovej stránky

Pri vytváraní dizajnu webovej stránky bolo hlavnou úlohou zreorganizovať súčasné ponuky a služby Zap-u do zreteľného a užívateľsky jednoduchého rozhrania, ktoré by malo byť pokračovaním novej korporátnej identity Zap-u v digitálnom priestore.

Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru
Dizajn webovej stránky pre jednu z najväčších vývojových spoločností business intelligence softvéru