Language:
Slovenský English Русский

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Je prirodzené, že vývoj spoločnosti a jej rast bude znamenať, že spoločnosť postupne obsiahne viac a viac z rôznych odvetví obchodu. Takýto rast zvyšuje riziko rozmazania alebo zníženia hlavnej identity značky. Toto sa často stáva v prostredí internetového podnikania a je typické pre spoločnosti poskytujúce rozsiahlu škálu služieb a produktov a snažiace sa ich uviesť pod jednou značkou.

Jednou z hlavných pomôcok ako tomu predísť je vizuálne umiestnenie, alebo inými slovami vytvorenie jednotného grafického štýlu pre identitu značky.

Agentúra Higher branding agency vytvorila novú identitu značky pre spoločnosť W3Edge špecializujúcu sa na optimalizáciu webovej stránky a výkonnosť hostingu, dizajn užívateľského rozhrania a auditov používateľnosti, ako aj vývoj webových stránok a aplikácií na báze CMS WordPress použitím vlastných softvérových produktov.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Ako podklad pre pracovnú verziu sme použili myšlienku holistického symbolu, definujúceho zjednocujúci prístup k dizajnu grafických znakov a takto nám umožniac vyjadriť celkové zameranie značky bez ďalšej špecifikácie detailov.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Zároveň v tom istom momente vizuálna obraznosť a štýlové elementy boli zjednotené do jednej grafickej konštanty. Takže pre logo produktu sme vytvorili dve skupiny typografických riešení, ktoré nám na jednej strane poskytujú vizuálnu rozdielnosť medzi W3Edge a Auctollo. Na strane druhej poskytujú sémantickú integritu log softvérových produktov a teda ich zjednotenie do vizuálne rozpoznateľnej skupiny.

V oboch prípadoch fonty nesú neverbálny emocionálny komponent, ktorý môžeme popísať ako vhodný pre obchodné rokovania.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Pre dizajn webovej stránky sme vytvorili jednotný korporátny high-tech štýl, ktorý vhodne odráža emotívne charakteristiky značky. Použitie námetu vesmíru (kosmosu) spolu s grafickými zobrazeniami hráčskych komponentov vytvorili špecifický priesečník abstraktných plôch a zvýraznili inovatívnu orientáciu značky a jej produktov.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Kombinácia farieb, tieňov a pastelových tónov vytvorila dojem zreteľného odhaľovania priestoru, ktorý vytvára dojem jednotnosti dizajnu. Rozdielna intenzita sklonu celkového pozadia má podstatný vplyv na povahu farieb a kontrast tónov a ovplyvňuje tak väzbu jednotlivých dielov a vnímanie súdržnosti kompozície.

Distribúcia zložených častí dizajnu s asymetrickou rovnováhou vytvára dojem pohyblivej komplexnej krivky, poskytujúcej dynamický a expresívny dojem z dizajnu, ktorý bol cieľom a teda vytvorenie moderného obchodného prostredia vhodného pre dôležitého obchodné rozhodnutia.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Vytvorený vizuálny systém umožňuje voľnú integráciu log v grafickom prostredí. Ich umiestnenie čoby dodatočného dominantného prvku v prostredí minimalistického dizajnu nám umožňuje vytvorenie emotívneho a vizuálne rozpoznateľného obrazu pre každý z produktov, upútanie pozornosti a zapamätateľnosť vo forme stabilných komplexných spojení, ktoré sú esenciálne pre ďalší marketing.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť

Aby sme zároveň zaistili efektívne použitie celého komplexu vizuálnych identifikátorov, vytvorili sme súbor pokynov, ktoré umožňujú jednoduchú úpravu korporátnej identity pre použitie v rôznych médiách.

Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť
Identita jedného štýlu pre IT spoločnosť