Language:
Slovenský English Русский

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Tak ako bolo už spomenuté, dizajnové štúdio Higher vykonalo komplexné služby pre vytvorenie a spustenie novej značky Vita-V, prvého prírodného nápoja na svete obsahujúceho ovocie baobab. Značky, ktorá je navrhnutá a vlastnená americkou spoločnosťou VitaRemix Ltd. Zo Chicaga.

Účelom bolo vytvorenie návrhu loga, balenia  a webovej stránky, ktoré by ukazovali podstatu značky a približovali ich potrebám spotrebiteľov. Bolo nevyhnutné zdôrazniť vzťah medzi novou značkou a africkým kontinentom, miestom, kde rastie hlavná exotická zložka obsiahnutá v produkte.

Vytvorenie efektívneho dizajnového riešenia bolo dosiahnuté použitím starostlivo navrhnutej typografie a farebných riešení so silným dôrazom na symboliku a usporiadanie, zobratím do úvahy dodatočných faktorov, ktoré priťahovali pozornosť na dokončené logo, ako aj jeho funkčným usporiadaním. To všetko spolu vytvorili rozpoznateľnosť značky a jej rýchle a dlhodobé zapamätanie.

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Pre návrh balenia a etikety sme použili modulárny vývoj a prístup porovnávacích obrazov v pozitívnom a negatívnom priestore, ktoré vyjadrujú urbanistickú dynamickosť, pripomínajú unikátnu receptúru nápoja a naznačujú prirodzené zdravie. Rovnaký kreatívny koncept bol použitý i pri príprave všetkých marketingových a propagačných materiálov.

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Náš prístup nám umožnil  poskytnúť jasné odlíšenie od konkurencie a postaviť pevný a rozpoznateľný vizuálny štýl pre ďalšie použitie v marketingových materiáloch a médiách. Vizuálne citácie na obale sa vzťahovali k Afrike, a boli hlavnou zložkou pri vytváraní sviežej identity, reflektujúc flóru a faunu (ako napríklad použitie stromu baobabu v logu, symbolu zdravia, sily a dlhovekosti či krajiny africkej savany ) na etikete a balení. 

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Návrh webovej stránky používa jasné farby s doplnením tematickej infografiky a vysvetľujúcich materiálov pre poskytnutie kompletného obrazu o produkte a jeho použití.

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Počas prác vzrástla potreba navrhnutia firemnej identity pre novú charitu značky s názvom Live Richer Foundation, financujúcu programy pre deti v Afrike, ktorú VitaRemix sponzoruje zo zisku z predaja nápoja Vita-V.

Navrhli sme širokú škálu grafických riešení a definitívne logo bolo zobrazené prostredníctvom abstraktných postáv vyjadrujúcich pomoc a podporu a doplnených označením fondu.

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Farebná schéma pre Live Richer fund bol vybraná na základe analýzy fotografií africkej prírody tak, aby dané logo bolo vhodným doplnením k logu pre nápoj Vita-V.

Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek
Návrh značky pre nový ovocný nápoj zložený z exotických a prírodných zložiek

Produkt úspešne prešiel certifikačným procesom USDA a zároveň získal dodatočné certifikáty Paleo a Vegan a v týchto mesiacoch sa pripravuje na vstup na spotrebiteľský trh. Prezentáciu projektu v plnom rozsahu je možné nájsť na našom profile stránky Behance.