Language:
Slovenský English Русский

Nová značka s nemeckou príchuťou

Schopnosť produktu byť identifikovaný ako základ pre kompletnú komunikačnú stratégiu a to najmä v prípade zahlteného trhu s čajom. Tu, v prípade rozličných druhov a typov, jeho balenie a marketing sa pre odlíšenie vlastného produktu voči konkurencii stávajú stále viac náročné.

Prítomnosť mnohých podobných návrhov vedie k prípadu, že podľa výskumu sa zákazník musí o svojom nákupe rozhodnúť v priebehu troch sekúnd. Táto situácia vytvára komunikačné preťaženie u spotrebiteľov kedy prestávajú vnímať detaily dizajnu a smerujú k základnej analýze založenej na vnímaní farebných škvŕn a bodov.

Dizajnová agentúra Higher vytvorila novú znaku čaju „Umberfeld“. Naše služby zahŕňali pomenovanie, logo a návrh balenia.

Pomenovanie

Vybraté meno „Umberfeld“ je jasné, medzinárodné a expresívne. Je ľahko zapamätateľné a je rozpoznateľné prirodzeným zapadnutím do zmýšľania spotrebiteľov.

S dostupnými doménami na najvyššej úrovni a možnosťou patentovej ochrany po celom svete, pomenovanie poskytuje nevyhnutné funkcie pre úspešnú marketingovú kampaň za účelom propagácie produktu.

Nová značka s nemeckou príchuťou

Dizajn loga

Ako logo sme navrhli na zákazku zhustenú verziu fontu gothic obsahujúce iba menom značky. Naklonená základná čiara robí celkový vzhľad menej tradičným a vitálnejším.

Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou

Koncept dizajnu balenia

Pre vytvorenie udržateľnej a modernej komunikácie a taktiež ako náš hlavný prístup pri tvorbe dizajnu balenia sme sa rozhodli použiť zjednodušený vizuálny jazyk odmietnutím zahltených a detailných obrazcov, ako aj metódu farebných škvŕn.

Umožnilo nám to zmeniť primárnu komunikáciu so zákazníkom v mieste predaja a prispôsobiť sa podmienkam vizuálneho preťaženia. Na dôvažok, použitý prístup nám poskytol nepriame asociácie, ktoré sú založené na existujúcich tradíciách a reflektujú možné vlastnosti produktu.

Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou

Dizajn balenia

Balenie je navrhnuté bez ilustrácií a v minimalistickom štýle. Jeho grafický tvar je bez nadmerných detailov. V návrhu je použitá vertikálna osová kompozičná rovnováha, ktorá dodáva návrhu opodstatnený a solídny vzhľad. Hlavnou dekoráciou balenia je logo a nápis indikujúci typ čaju. Ich usporiadanie a kontrastujúce fontové riešenie určujú celkový vizuálny vzhľad.

Pre vyššiu flexibilitu v mieste predaja má balenie dve hlavné tváre na ktorých sú zobrazenia v kolmých smeroch. Zostávajúce strany škatule obsahujú informáciu o značke a nutričné detaily.

Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou

Psychologický dopad

Zákazníci v strednom a staršom veku hodnotiaci dizajn si všímajú tichú a konzervatívnu hnedú farbu, ktorá odráža už existujúce pridružené charakteristiky produktu. Hnedá je vyberaná tými, ktorí oceňujú tradíciu a pevné základy, vzhľadom na jej reprezentovanie sebavedomia a stability, prebúdzajúca spomienky na pohodlie, domov, rodinu, teplé miesto pri kozube a šálku horúceho silného čaju.

Napriek minimalistickému štýlu dizajnu je balenie dobre rozpoznateľné a priťahuje pozornosť v mieste predaja. Má rýchly, efektívny a vábivý efekt na pohľad spotrebiteľa.

Z tohto dôvodu komunikačné prvky vizuálnych foriem a sémantického obsahu robia z čaju „Umberfeld“ sľubný klasický typ čaju strednej kvality v strednom cenovom segmente. Typu, ktorý sa kupuje.

Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou
Nová značka s nemeckou príchuťou