Language:
Slovenský English Русский

Marketingová komunikácia v štýle Noir

Americká spoločnosť Vulpes LLC začala propagáciu novej série produktov,určenej priaznivcom prírodnej turistiky a cestovania. Aby sa zaistilo jej úspešné produktové umiestnenie na trhu, spoločnosť si zaumienila vytvoriť novú, nezávislú ochrannú známku, ktorá bude označovať danú sériu výrobkov.

Vo fáze prehodnocovania možných riešení sa rozhodlo o vytvorení loga; symbolu s typografickou povahou.Prostredníctvom týchto základných sémantických prvkov bola dosiahnutákorporátna identita TrekSafe; vizuálna diferenciácia a rozpoznateľnosť.

Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir

Typografický znak bol navrhnutý ako štylizovanápodoba názvu značky v originálnom fonte, špeciálne vytvorenom pre TrekSafe.

Marketingová komunikácia v štýle Noir

V symbolike loga je abstraktná asociácia s písmenom S, odkazujúceho v kontexte logotypu na samotnú značku a v šesťhrannom negatívnom priestore zasahujúc ďalej významové pole cesty, trasy, chodníka. Táto finálna predloha dosiahla hlavné ciele značky – vyjadrenie jedinečnosti imidžu značky s originálnym smerovaním vpred, pritom neustále kladúceho dôraz stabilitu, silu a bezpečnosť.

Zdôraznením jednoduchosti a symbolickosti sme vystihli pôsobivosť a integritu foriem loga. Nesie v sebe prirodzenosť a prispieva tým k vytvoreniu jeho pozitívneho obrazu o značke.

Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir

V štýle značky dominujú tak grafické ako typografické prvky v rovnakom pomere. Takýto štýl je príznačný variabilitou v zostavovaní prvkov korporátnej identity. Napriek tomu je vo všetkých možných kombináciách zachovaná relevantnosť marketingových prostriedkov značky.

Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir

Vizuálny systém je flexibilný, prispôsobivý a jednoducho meniteľný. Pridáva značke na jedinečnosti  a zabezpečuje jej rozpoznateľnosť u zákazníka. Prvky korporátnej identity sú praktické a technického charakteru. Zapadajú do akéhokoľvek formátu modernej mediálnej komunikácie, bez zmeny dojmu identity je možné modifikovať ich veľkosť a takisto farbu, a to tak, aby tým nedošlo k nežiaducej zmene výrazu značky.

Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir
Marketingová komunikácia v štýle Noir