Language:
Slovenský English Русский

Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie

Od roku 1989 vytvára Systems Thinking svoj vlastný účelový softvér vytvorený za účelom skúmania a hlásenia kvality vnútropodnikových služieb. Pre analyzovanie zistených dát je k dispozícii až 15 identifikátorov (parametrov). Umožňujúc identifikovať odpovede obchodnej skupiny alebo pracovnej náplne môže Systems Thinking vytvoriť cielené a efektívne programy na zlepšenie služieb, ktoré iné prehliadacie softvéry nedokážu.

Ciele

Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodné logo bolo vytvorené na začiatku 90.-tych rokov a vyzeralo zastaralo potreboval Systems Thinking úplnú zmenu dizajnu svojej korporátnej identity na niečo svieže a moderné. Identity, ktorá by lepšie odrážala obraz a ciele spoločnosti.

Tvorba loga

Pri tvorbe znaku sme vybrali kruh, najznámejší geometrický symbol. Oddelené prvky znaku reprezentujú množstvo vnútropodnikových služieb a procesov. Znak odráža ich spojitosť a prelínanie. Harmonická kombinácia všetkých prvkov vytvára celistvo organický a geometricky dokonale uzatvorený systém.

Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie

Farebná schéma

V oblasti farebnej schémy sme vybrali svetlé farby, postupná gama odráža rozmanitosť ako aj usporiadanie.

Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie

Logo

Hotové logo je doplnené špeciálne pre Systems Thinking vyvinutým fontom, ktoré sa klientovi páčilo.

Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie

Použitie loga

Jednoduchá, prehľadná verzia loga ho dovoľuje použiť v rozmanitom množstve promočných, reklamných, ako aj upomienkových materiálov. Všetky súčasti spolupracujú na vytvorení novej, zaujímavejšej a atraktívnejšej korporátnej identity Systems Thinking.

Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie
Dizajn loga pre konzultačnú spoločnosť kvality interných služieb z Austrálie