Language:
Slovenský English Русский

Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska

Speechwell – Holandská spoločnosť, ktorá ponúka užívateľom prezentačnú tréningovú brožúru online, vzdelávacie videá a pomôcky k vytvoreniu vlastných prezentácií a prejavov, ako aj príležitosť zúčastňovať sa tréningov vedených autormi Prezentačnej brožúry Speechwell.

Ciele

Vytvoriť logo, korporátnu identitu a oficiálnu webovú stránku s intuitívnou štruktúrou a rýchlym prístupom k bezplatnému aj platenému obsahu. Všetky súčasti by mali poskytovať jednoduchú a užívateľsky priateľskú interakciu s užívateľom.

Riešenie

Značka loga bola vytvorená z dvoch rečových bubliniek vytvorených, aby sa spojili a zjednotili do latinského písmena S, prvého písmena značky Speechwell.

Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska

Za základ značky bola vybraná farebná schéma kontinuálnych farieb – zelenej a modrej.

Táto voľba definitívne skompletizovala návrh loga a imidžu značky spoločnosti. Logu bola daná moderná jednoduchosť a unikátny štýl, zdôrazňujúc túžbu po inováciách a poprednej priečke na svojom poli trhu profesionálnych služieb.

Použitie fontu Gotham ako hlavného typografického riešenia rozšírilo vyspelosť a dokonalosť značky.

Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska

Vytvorenie korporátnej identity

Vytvorili sme štýl, ktorý je jednoduchý a ľahko prispôsobiteľný množstvu reklamných a promočných materiálov, ako aj integrovateľný do riešení vnútorného dizajnu. Unikátny štýl vytvoril špecifické označenie priestoru, tak vo virtuálnom, ako aj hmotnom svete.

Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska

Rozvoj webovej stránky

Webová stránka spoločnosti bola vybudovaná na báze špeciálne vytvoreného CMS. Táto potreba vznikla z myšlienky systému flexibilného manažmentu pre speňaženie prístupu zákazníkov k vzdelávacím materiálom a pomôckam na vytvorenie vlastných prezentácií. To si zároveň vyžadovalo opatrný a vyrovnaný prístup pri vytváraní použiteľnosti a individuálnosti modelu užívateľského zážitku.

Prvky navigácie stránky a manažovania konta boli vytvorené v rovnakom štylistickom dizajne a intuitívnom vnímaní, aby vytvorili užívateľsky priateľské rozhranie a zdôraznili v povedomí značku Speechwell.

Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska
Dizajn loga a vytvorenie korporátnej identity pre vzdelávaciu spoločnosť z Holandska