Language:
Slovenský English Русский

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy

Renhand je inžinierska skupina so sídlom v Moskve, špecializujúca sa na distribúciu zariadení  a správu inžinierskych systémov pre rezidenčné, komerčné a priemyselné objekty vrátane dizajnu, výberu zariadení, inštalácie, uvedenia do prevádzky, prevádzkovania, údržby a podpory.

Ciele

Vytvorenie označenia, ktoré by malo byť - pre získanie pozornosti, vzbudenia dôvery medzi svojou cieľovou skupinou a vyčnievania nad konkurenciou - vnímané holisticky vďaka jedinečnosti  a internému obsahu.

Vývoj stratégie označenia

Vytvoriť označenie, ktoré definuje kľúčovú stratégiu založenú na analýze rozličných indikátorov a pomáha jasne umiestniť značku na trhu. Pochopiť čo, ako a kedy funguje, vyhnúť sa neprimeranej súťaživosti a získať si pozornosť a dôveru potenciálnych zákazníkov.

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy

Názov

Meno je vytvorené v rámci predtým schválenej stratégie značky a hlavné dizajnové kritériá boli založené na emócii, eufónii, zapamätateľnosti a výslovnosti.

Čoby výsledný produkt sa Renhand stáva krátkym, rýchlym, ľahko identifikovateľným a právne rýchlo ochrániteľným riešením.

Dizajn loga

Logo bolo navrhnuté v najjednoduchšej forme a je založené na pedantnom dôraze pre detaily, ktoré mali osobitý význam a emočný náboj a vyjadrovali hodnotové vlastnosti spoločnosti.

Štylizované písmeno alfa sa stalo stelesnením čistoty a majstrovstva, reflektujúce inovatívny štýl spoločnosti, snažiacej sa o prvenstvo, silné partnerstvá a rozvoj. Toto štylizované písmeno alfa sa stalo hlavným prvkom loga.

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy

Farebná schéma

Vybraná farebná schéma sa v prvom rade odlišuje od farebných riešení priamych konkurentov a má význam týkajúci sa energie a kúrenia, a tak prispieva k zdôrazneniu identity a rozpoznania značky.

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy

Korporátna identita

Korporátna identita nie je limitovaná na oblasť korporátnej komunikácie, ale stáva sa základom korporátnej kultúry a štýlu.  Prispieva k tvorbe unikátneho imidžu.

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy

Aplikácia korporátnej identity

Použitie korporátnej identity v rozličných médiách a v rôznom prostredí nám umožňuje zvýrazniť jedinečnosť spoločnosti Renhand, prezentovať ju v priaznivom svetle a zanechať vytrvalý pozitívny dojem u zákazníkov a partnerov.

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy

Vytvorenie korporátnej webovej stránky

Vytvorenie korporátnej webovej stránky Renhand zahŕňalo dizajn webovej stránky a vytvorenie systému spravovania obsahu na kľúč.

Použitie korporátnej identity a korporátnych farieb umožnilo webovej stránke vytvorenie udržateľného vzťahu so značkou a stalo sa plnohodnotnou podporou jej identity v digitálnom priestore. Každý detail má význam, ktorý dovoľuje návštevníkom mať jedinečný zážitok.

Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy
Vytvorenie značky na kľúč pre inžiniersku skupinu z Moskvy