Language:
Slovenský English Русский

Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu

Rendl Light Studio má viac ako 25 ročnú tradíciu v produkcii, distribúcii, maloobchode a odberateľstva na európskom trhu so svietidlami. Ich sila vychádza z jasného moderného dizajnu, efektívneho systému a dlhotrvajúceho vzťahu pri poskytovaní služieb zákazníkom.

Ciele

Vytvorenie logotypu pre novú radu produktov RED od Rendl-u. Vytvorenie novej responzívnej webovej stránky s internetovým obchodom, predávajúcu produkty spoločnosti a zároveň zabezpečujúcu maximálnu použiteľnosť a pohodlie pre návštevníkov a užívateľov.

Dizajn loga

Rozhodujúcim faktorom pri vytváraní loga bolo meno novej série lámp „Rendl Eclectic Design“. Logo reprezentuje písmenovú skratku prvých písmen názvu série – RED, ktoré zároveň rozhodlo o použití hlavných farieb pre logo.

Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu

Dizajn vnímavej webovej stránky

Hlavná strana webovej stránky je navrhnutá ako posúvacia, nad ktorou je menu sekcia s navigáciou celej stránky. Symboly umiestnené na posúvacej strane sú zároveň prvkami paralelnej navigácie, ktorá umožňuje návštevníkom navigáciu priamo k najpopulárnejším predstavovaným produktom.

Stránka bola navrhnutá ako responzívna webová stránka, ktorá umožňuje správne zobrazenie na rôznych zariadeniach užívateľov.

Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu
Dizajn loga a responzívnej webovej stránky internetového obchodu