Language:
Slovenský English Русский

Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností

Austrálska spoločnosť AZTech Media nás požiadala o dodanie mena a loga pre ich úplne nový softvérový balík zameraný na predaj a správu nehnuteľností. Tento softvér umožňuje vykonávať širokú škálu malých úkonov počnúc časovým manažmentom a plánovaním stretnutí až k vytváraniu samostatných brožúr a letákov z cieľom zvýšiť predaj.

Cieles

Vytvoriť meno a logo pre softvérový systém, ktoré by bolo jednoduché, malo spojitosť s podnikaním cieľovej skupiny a bolo ľahko rozoznateľné od konkurencie.

Pomenovanie

Počas vytvárania pomenovania spolu so skupinou lingvistov sme vybrali päť najlepších možností z ktorých najobľúbenejších bolo – ReagentPro.As, čoby akronymu pre Real Estate Agent a zároveň majúceho druhý význam, činidlo – súčasť, katalyzátor a teda „ak chcete získať požadovaný efekt, pridajte katalyzátor“.

Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností

Logo

Aby sme sa vyhli štandardným klišé podnikania s nehnuteľnosťami zdôraznili sme elastickosť a flexibilitu abstraktných tvarov. Výsledkom bol módny a jednoduchý znak vytvorený spojením písmen R a P. S pomocou špeciálne navrhnutého typografického riešenia sme dosiahli jednoduchú a atraktívnu kombináciu typovej značky, ktorá bola ihneď schválená klientom.

Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností

Použitie loga

Pre štúdium správania a potenciálu aplikovateľnosti loga v skutočnom živote sme vytvorili sériu štúdií ukazujúcich použitie identity v kontexte.

Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností
Dizajn korporátnej identity pre produkty softvérových balíkov zameraných na predaj a správu nehnuteľností