Language:
Slovenský English Русский

Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve

Ciele

Vytvorenie moderného a štýlového loga, ktoré odráža povahu klientovho podnikania a odlišuje ho od konkurencie z oblasti prevádzkovania verejných služieb.

Riešenie

Po skúmaní technických kresieb čerpacích zariadení a porozumení technológie práce sme našli jednoduché a ľahko zapamätateľné riešenie. Výsledné logo s prenikavou povahou bolo ihneď odsúhlasené a prijaté klientom.

Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Inspiration
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve

Použitie loga

Pre prejavenie potenciálu loga sme navrhli sériu ilustrácií ukazujúcu konštrukciu a použitie vizuálneho štýlu.

Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve
Dizajn loga pre inžiniersku spoločnosť v oblasti prevádzkových služieb zo sídlom v Moskve