Language:
Slovenský English Русский

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov

My Cured Computer je jedným z popredných internetových opravovní pre počítačové operačné systémy, poskytujúci profesionálne služby optimalizácie systémov a odstraňovania akéhokoľvek malwaru. So sídlom v južnej Kalifornii pracovníci MCC poskytujú svojim zákazníkom služby po celej krajine 24 hodín denne od roku 2004.

Ciele

My Cured Computer sa obrátil na nás so žiadosťou o osvieženie ich imidžu značky. Potrebovali profesionálnu a výnimočnú korporátnu identitu s cieľom odlíšiť sa od svojej konkurencie a posilniť svoju pozíciu na svojom hlavnom trhu, Spojených štátoch a Kanade.

Vývoj konceptu

Po rozsiahlom prieskume priamej konkurencie na cieľových trhoch sme sa rozhodli, že nová identita musí byť priateľská a dôveryhodná, no nadovšetko musí mať silný emocionálny účinok a musí komunikovať na emocionálnej úrovni.

Hlavná inšpirácia pochádzala z mena značky – „My cured Computer“.  Pomýšľali sme na s tým asociované okamžité spojenie, zdravý počítač – šťastný užívateľ. Výsledkom bolo, že dôraz bol kladený na pozitívne emócie, odvodené od skúsenosti užívateľov s MCC a vysokým výkonom, zdravým počítačom.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov

Farebná schéma

Aby dokázala značka na trhu vyčnievať, rozhodli sme sa pre výber bielej, červenej, šedej a čiernej z dôvodu, že táto kombinácia nie je používaná žiadnou zo súčasných konkurenčných spoločností.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov

Logo

Finálna verzia loga spája typografické riešenie s rozlíšiteľným znakom značky a vytvára tak ľahko rozpoznateľné logo.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov

Korporátna identita

Nová korporátna identita (hlavičkový papier, vizitky, obálky, CD dizajn, brožúry a prospekty) vniesla život do novovytvorenej značky a pomohla ukázať svoju flexibilitu a všestrannosť.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov

Webová stránka

Navrhovanie webovej stránky čoby súčasti digitálnej brandingovej spoločnosti snažili sme sa o vytvorenie jednoduchého a efektívneho riešenia, ktoré podporí vnímanie vytvorené tlačenými komunikačnými materiálmi a prenesie korporátnu identitu do digitálneho priestoru.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky pre spoločnosť zaoberajúcu sa opravou počítačov

Implementácia značky

Po spustení novej webovej stránky a predstavenia vizuálnej komunikácie sa počet zákazníkov zvýšil takmer trojnásobne, MCC má v regióne veľmi stabilnú pozíciu a úspešne dokáže súperiť s konkurenciou v tejto oblasti trhu.