Language:
Slovenský English Русский

Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť

Kiwi Power je britskou inžinierskou spoločnosťou, ktorá bezplatne optimalizuje energetické podniky v rôznych priemyselných odvetviach a tak napomáha zabraňovať vysokým úrovniam národných sieťových limitov používaním starých uhoľných elektrární.

Národná sieť je pripravená zaplatiť za akúkoľvek pomoc pri úspore energie a ochrane životného prostredia a tak umožniť fungovanie spoločností ako Kiwi Power.

Ciele

Navrhnúť logo a webovú stránku, ktorá by niesla odkaz o životnom prostredí a zároveň bola vážnou a mohla dôveryhodne reprezentovať túto skúsenú inžiniersku spoločnosť na britskom trhu.

Riešenie

Počas nášho hľadania vhodného riešenia sme sa vedome rozhodli strániť sa familiárnych symbolov ochrany životného prostredia a ísť smerom typografického loga. Muselo mať však podvedomé spojenie s činnosťou spoločnosti.

Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Inšpirácia

Tvorba loga

Pre logo sme sa rozhodli s na zákazku vytvoreným fontom pripomínajúcim stožiare veží prenášajúcich energiu a drôtov medzi nimi.

Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť

Logo

Finálna verzia loga bola moderná a smelá značka s rysmi, ktoré boli veľmi dôležité pre spoločnosť.

Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť

Farebná schéma

Ako hlavné farby značky sme vybrali svetlozelenú a tmavošedú, kombináciu, ktorá vytvára silnú vnútornú dynamiku a vhodne odráža meno spoločnosti a jej hlavné poslanie – optimalizáciu spotreby energie a záujem o životné prostredie.

Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť

Dizajn webovej stránky

Pri tvorbe webovej stránky sme sa snažili udržať si maximálny odstup od vizuálneho jazyka použitého hlavnou konkurenciou a vytvoriť dizajn so silným emotívnym tónom a vplyvom na návštevníkov stránky. Výsledná stránka bola ocenená porotou a užívateľmi a vyhrala v roku 2010 cenu Pixel Awards v kategórii „Green“.

Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť
Dizajn webovej stránky a loga pre britskú inžiniersku spoločnosť