Language:
Slovenský English Русский

Adaptácia marketingovej komunikácie

Značka ako unikátna konkurenčná výhoda môže existovať dlhodobo. Zaužívaná kvalitná značka nepotrebuje meniť svoj základný imidž.

Na druhej strane transformácia spoločnosti z priemyselnej na informačnú a komunikačnú spojená s nástupom v rozvoji nového typu komunikačných štruktúr a procesov narušuje lineárny rozvoj značky a lineárny štýl jej rozvíjajúcej sa komunikácie. Toto ovplyvňuje také systémy ako imidž značky, značku a korporátnu identitu.

Ak pridáme k tomu vzrastajúci počet ponúk značiek, zmenu ich foriem ako aj spôsobov súťaženia, potom dôležitosť expanzie marketingovej komunikácie a nárast flexibility identity značky v používaní sa stáva ešte dôležitejšou.

Adaptácia marketingovej komunikácie
Old Brand Identity

Spoločnosť Holland Company LP bola založená v roku 1935 a je B2B spoločnosť v železničnom priemysle a priemysle vlakovej dopravy. Je poskytovateľom služieb, prác a zariadení vlastnej výroby. Značka Holland je uznávanou značkou, ktorá je používaná spotrebiteľmi vo viac ako 30 krajinách na celom svete. Renomé značky je založené na rozvoji, tvorbe a implementácii inovatívnych riešení, odbornosti a dôvere voči svojim zákazníkom.

Adaptácia marketingovej komunikácie
Searching for Concept
Adaptácia marketingovej komunikácie

V tomto prípade bolo naším cieľom ponechať už tak rozpoznateľný imidž značky a doplniť ho správnymi atribútmi a potrebnými kľúčovými doplneniami pre vytvorenie modernejšieho a relevantnejšieho imidžu.

Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie

Vykonali sme korekcie vizuálneho imidžu značky a rozšírenie korporátnej identity, ktoré nám spolu umožnili kontinuitu imidžu a postavenia značky, no zároveň dovolilo rozšíriť vizuálnu identitu a komunikačné materiály a tým urobilo značku podstatne sviežejšiu, emotívnejšiu pri dodaní nevyhnutných moderných rysov. Značka je stále atraktívna a majúca význam pre doterajších partnerov no zároveň priateľská a príťažlivá pre partnerov budúcich.

Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie

Použité materiály umožňujú využitie špeciálnych grafických obrazov pre vytvorenie sviežej propagácie a imaginatívnej komunikácie značky pre rôzne segmenty trhu. Tento prístup je novou pohodlnou formou komunikácie, ktorá nám umožňuje udržať si aktuálnosť značky a je užitočnou pomôckou pri uskutočňovaní aktualizovanej komunikačnej stratégie.

Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie
Adaptácia marketingovej komunikácie

Úspešné značky sa spoliehajú nielen na svoj existujúci imidž či zákaznícke výhody. Snažia sa zároveň udržať si vysokú viditeľnosť, ako aj súčasnosť a relevantnosť.