Language:
Slovenský English Русский

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association

Galská hráčska asociácia (Gaelic Players Association - GPA) bola založená v roku 1999. Zaujíma sa o podporu, tréning, rekvalifikáciu a kariérny manažment profesionálnych hráčov participujúcich v národných typoch športov – galský futbal a hurling.

Ciele

GPA nás požiadala, aby sme zmenili dizajn ich jestvujúcej korporátnej identity a vytvorili nový, jednotný dizajn pre všetky štyri programy, štyri oblasti rozvoja a podpory atlétom spolu s kompletnými korporátnymi materiálmi, ktoré sa k tomu vzťahujú.

Brožúra

Pre zreteľnú oddeliteľnosť programov sme sa rozhodli zaviesť špeciálne farebné kódy a používať ich na všetkých vizuálnych komunikačných dokumentoch.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association

Dokumentácia a formuláre

Pre každý z programov sme vytvorili sériu dotazníkov použijúc farebné kódovanie, značenie a rôzne názvy kurzov pre zjednodušenie informačného usporiadania.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association

Písomné materiály

Hlavičkové papiere, obálky, vizitky sú integrálnou a dôležitou súčasťou korporátnej identity, keďže sú najviac používanými prostriedkami externej komunikácie.

Vytvorili sme zároveň špeciálne hlavičkové papiere s farebným kódovaním pre komunikáciu s členmi jednotlivých programov.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association

Dizajn webovej stránky

Pri vytváraní dizajnu webovej stránky bolo našim cieľom vytvoriť najjednoduchšie a intuitívne užívateľské rozhranie, tak aby užívatelia s rôznymi úrovňami počítačovej zručnosti mohli pohodlne užívať webovú stránku a spravovať svoje vlastné konto.

Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association
Zmena dizajnu korporátnej identity a webovej stránky Gaelic Players Association