Language:
Slovenský English Русский

Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami

Ebooks Corporation je svetovým lídrom na poli obchodovania s elektronickými knihami. Ich cieľom bolo zväčšenie trhu pre nimi vyvinutý softvérový systém, ktorý obsahuje štyri webové aplikácie. S pomocou týchto aplikácií dokáže užívateľ jednoducho vytvoriť a manažovať vlastný internetový obchod a s prístupom k titulom z ebooks.com ich dokáže vo vlastnom obchode zároveň predať. Softvér zároveň umožňuje bezpečný a spoľahlivý náhľad kníh.

Ciele

Vytvoriť sériu log spojených spoločným štýlom znázorňujúcich každú jednotlivú aplikáciu. Dizajn by mal byť moderný a svieži, reflektujúci technologickú inovačnú kapacitu Ebooks Corporation.

Riešenie

Vytvorili sme sériu znakov, ktoré umožňujú ľahké rozlíšenie aplikácií a sú zobrazené spôsobom, ktoré hovorí o hodnotách spoločnosti.

Symbol pre EbookEngine bol ocenený komunitou popredných kurátorov značiek a bol zahrnutý v publikácii LogoLounge6.

Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami
Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami
Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami
Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami
Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami
Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami
Dizajn loga pre novú internetovú službu zameranú na obchody s e-knihami