Language:
Slovenský English Русский

Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť

Donate to Band je úplne novou charitatívnou sociálnou sieťou, ktorá napomáha hudobníkom propagovať ich vlastnú tvorbu, vytvoriť a rozšíriť ich publikum, ako aj získavať dary, ktoré im pomôžu pri tvorbe.

Dizajn loga

Logo je veľmi dôležitým prvkom pri identifikácii sociálnych sietí a preto sme chceli vytvoriť unikátny znak, ktorý by bol ľahko rozpoznateľný, atraktívny a relevantný. Po úvodnej fáze navrhovania sme dospeli k nezvyčajnému riešeniu, tendenčnej textovej kompozícii uzavretej vo vlnitom okrúhlom tvare. Chceli sme, aby logo poskytlo umelcom široké spektrum použiteľnosti, tak aby ho mohli použiť vo vlastných produktoch a reklamných predmetoch.

Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť

Typografie

Font je dôležitou súčasťou dizajnu korporátnej identity, nesie funkčnú a estetickú funkciu, jednoducho sa chápe a odlišuje od konkurencie. Vybrali sme rodinu fontov Gotham, ktorá vytvára dôležitý kontrast a javí sa dynamicky v kontraste s typografickým riešením logotypu.

Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť

Implementácia identity značky

Chceli sme vytvoriť čo najjednoduchšie a najflexibilnejšie možné logo, ktoré by umožňovalo muzikantom aplikovať ho na vlastné produkty pre získanie si väčšieho publika k vlastným webovým profilom. Pre tento účel sme vytvorili množstvo ilustrácií ukazujúcich rôzne kreatívne využitia loga.

Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť

Dizajn webovej stránky

Pri tvorbe webovej stránky sme chceli zaviesť čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie rozhranie, ktoré by bolo zároveň vyhovujúcim pre skupiny, umelcov, ako aj užívateľov hľadajúcich nejakú novú hudbu.

Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť
Vývoj korporátnej identity pre novú hudobnú sociálnu sieť