Language:
Slovenský English Русский

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Rastúci e-commerce trh sa transformoval do podoby dynamickej sféry, kde sa správanie spotrebiteľa a metódy konkurencie neustále menia. Prosté chcenie predávať je dnes pre predajcu málo. Pre účinný predaj sú nesmierne dôležitými pokročilé technologické riešenia, marketingové stratégie a vhodne zorganizovaný priebeh podnikania.

Čo je pre existujúci online obchod kľúčovou marketingovou stratégiou? Sú to nasledovné:

 • Zdokonaľovanie užívateľnosti
 • Zlepšovanie dizajnu
 • Vyvíjanie vernostných programov
 • Tvorba mobilných verzií online obchodu

Toto boli aj požiadavky, ktoré našej agentúre Higher zadala austrálska spoločnosť Austin Computers Pty Ltd.set, spoliehajúc sa na to, že dokážeme zdokonaliť ich e-commerce webstránku.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Rovnomenný online obchod “Austin” predáva už dlhé roky počítače, hardvéry, vybavenie pre servery a ostatné doplnky. V ich ponuke je tiež softvérové inžinierstvo a technická podpora pre tvorbu, úpravu a údržbu firemných sietí, ako aj riešenia pre prispôsobenie softvéru. Firemná identita, ktorú má internetový obchod Austin, už stihla nadobudnúť tvary a širšie sa využívať. Existujúca firemná identita tak riadne obohatila novými webovými sekciami a grafickými materiálmi svoje konto.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Užívateľská analýza a prepracovanie

Užívateľnosť je prepojením medzi vlastnosťami dizajnu a podpovrchovými logickými aj psychologickými princípmi správania sa publika v internetovom obchode. To je dôvod, prečo sú náhodné a neproduktívne prvky vyradené z užívateľského rozhrania obchodného webu. Každý prvok rozhrania má svoju nezameniteľnú funkciu. Výsledky sa dostavia, pokiaľ je zadanie úspešne zvládnuté; teda ak návštevník stránky prechádza stránkou s ľahkosťou a nečelí žiadnym komplikáciám, ani v nachádzaní informácií, ani vo vytváraní objednávky, inými slovami, prechádza naprieč celou konverziou od návštevníka po zákazníka.

TAnylýza zahŕňala rozpoznanie funkčných častí alebo prvkov, ktoré buď stratili platnosť, alebo neboli dostatočne prepracované, prípadne narúšali navigáciu na stránke. Problémy boli odhalené a vyriešené. Následkom toho sa vytvoril jednak plynulý priechod celým prostredím webovej stránky, ako aj dôkladná navigačná štruktúra. Tým vzniklo zrozumiteľné a prehľadné užívateľské rozhranie.

Sémantika kódu stránky je kompletne zachovaná, takže každá interakcia medzi počítačom a človekom sa mení na užitočnú UX užívateľskú skúsenosť. Odteraz možno zákazníkov ľahko priviesť k ponukám produktov, ktoré ich zaujímajú, kedykoľvek to potrebujú, alebo chcú nakúpiť.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Nové špeciálne stránky online obchodu

Jednotlivé stránky webu boli zaradené do celkovej štruktúry online obcodu, tak, aby sa stali vyváženou súčasťou e-shopu. Prispievajú k efektívnej komunikácii s návštevníkmi stránky, vytvárajú želaný dojem a vedú k vykonaniu logických, súsledných, jasných, jednoduchých akcií.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Špeciálna domovská stránka, venovaná počítačom

Táto stránka celkovo upriamuje pozornosť návštevníka na cieľové ponuky počítačov a hardvéru.

Dizajn tejto stránky je perfektnou kombináciou efektívnych vizuálnych riešení, rozumného prístupu a premyslenej prezentácie, orientovanej na cieľovú skupinu. Súhra všetkých týchto kombinácií formuje úspešnú stratégiu pre vytváranie priaznivých UX užívateľských skúseností.

Patričná funkčnosť navigácie na stránke, spojená so zručne prezentovanými informáciami, udržiava záujem návštevníka, pozývajúc ho, aby prešiel e-shopom do sekcií, v ktorých sa môže pozrieť na detailnejšie informácie o produktoch.

Výsledok takto navrhnutej štruktúry stránky predstavujú nasledujúce benefity:

 • Zlepšené činitele správania
 • Účinná propagácia produktov
 • Stimulácia užívateľa ku kúpe.
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Sekcia údržby a technickej podpory

Sekcia údržby a technickej podpory zahŕňa niekoľko oblastí rozličnej podpornej činnosti, a je integrovaná do štruktúry online obchodu, aby zaistila dodávku konzultačných služieb a sprostredkovala asistenciu pri všetkých potrebách zákazníkov.

Každý prvok dizajnu v tejto sekcii a v jej jednotlivých podstránkach je charakterizovaný individuálnym vzhľadom. Farebná paleta, vzhľad písma a infografika sa vzájomne dopĺňajú, aby vytvorili vizuálnu hierarchiu pre úlohu zadanú v určitom momente, a taktiež formovali užívateľsky prijateľné prostredie, ktoré bude pre používateľa natoľko pohodlné, ako je to len možné.

Takáto štruktúra služieb podpory zvyšuje užívateľnosť a dodáva spotrebiteľovi smelosť s pocitom, že mu bude sprostredkovaná potrebná pomoc a technické informácie okamžite, kedykoľvek ich bude potrebovať.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Stránka so zľavami: Najlepšia ponuka dňa

Propagované akcie, zľavy a bonusové programy akéhokoľvek druhu…To sú veci, ktoré vždy zohrávajú nezastúpiteľnú úlohu v uspievaní u zákazníkov…A teraz je na tieto kľúčové markeitngové nástroje vytvorená samostatná stránka online obchodu.

Na tejto webstránke je zobrazený obrázok produktu, rovnako ako jeho kľúčové vlastnosti, výhody a technická charakteristika – všetko to, čo spotrebiteľovi skráti čas v rozhodovacom procese o kúpe. Dizajn dokonalo a nenápadne upevňuje neviditeľné zväzky: emocionálne puto zákazníka voči spoločnosti, známe ako “brand loyalty”, alebo vernosť voči značke.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Dizajn bannerových reklám

Bannerové reklamy pre slider na domovskej stránky boli navrhnuté tak, aby boli ich produkty v jednej línii s hlavným posolstvom domovskej stránky.

Pre tvorbu bannerov, ktorých štýl je v perfektnom súlade s celkovým dizajnom webstránky, boli použité špeciálne písma a bohatá grafika. To robí webstránku omnoho pôsobivejšou a dynamickejšou, čím zároveň dosahuje želaný imidž pre propagovaný produkt. Bannery upútavajú užívateľskú pozornosť voči hlavným ponukám spoločnosti, zohrávajú tiež úlohu in-store propagácie a umocňujú atmosféru typickú pre obchodné prostredie.

Po kliknutí na banner je užívateľ presmerovaný do sekcie či na podstránku, ktorá je prepojená s daným bannerom.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Tvorba mobilnej verzie online obchodu

Tvorba mobilnej verzie online obchodu je nielen populárnym trendom, ale tiež obrovskou príležitosťou pre zvýšenie predajnej účinnosti.

V zhode s princípmi responzívneho dizajnu, bol dômyselný online obchod pretvorený do mobilnej verzie, plne fungujúcej na rozličných obrazovkách mobilných zariadení, s nemennou kapacitou informácií a dát.

Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie
Dizajn online obchodu ako metóda zvýšenia miery konverziie

Vďaka kompletnému redizajnu, sa stal e-shop omnoho pôsobivejším a plne dostupným na mobilných zariadeniach; užívateľsky prijateľné rozhranie robí prehliadanie stránok a produktov rýchlym a jednoduchým.

Pri návšteve mobilného e-shopu môžu spotrebitelia vidieť podobnú štruktúru navigácie, ale tiež tú istú radu produktov a služieb, aké nájdu aj na webstránke. Mobilná verzia sa rýchlo načítava na akomkoľvek type mobilného zariadenia. To zabezpečuje bezproblémové prehliadanie a zároveň ponúka príležitosť objednať si tovar v ktoromkoľvek čase, ktorý je pre zákazníka vyhovujúcim.

Vidieť, že prepracované a úspešne zavedené riešenia vytvorili novú UX užívateľskú skúsenosť, ktorá:

 • Zvýrazňuje a umocňuje výhody spoločnosti voči konkurencii
 • Vytvára jedinečný imidž online obchodu a zdokonaľuje jeho fungovanie
 • Zvyšuje množstvo času stráveného spotrebiteľmi na stránke
 • Zvyšuje mieru návratnosti užívateľov
 • Znižuje mieru okamžitých odchodov u užívateľov z mobilných zariadení
 • Upevňuje vernosť užívateľa voči značke
 • Očividne prispieva k vyššiemu zisku