Language:
Slovenský English Русский

Veríme v značky

Sme Higher; v komunikácii jasná a otvorená, v poradenstve skúsená a odborná brandingová agentúra. Usilujeme sa byť vernými partnermi, ktorí vás budú sprevádzať na vašej ceste k úspešnému podnikaniu.

Každý nový projekt je pre nás výzvou, s ktorou sme pripravení poriadne sa popasovať, aby sme vytvorili Značku. Vytvorili pre vašu spoločnosť najhodnotnejší a stály zdroj zisku. Naše znalosti a tvorivosť sú prostriedkami, pomocou ktorých pre vás robíme atraktívnu a jedinečnú značku.

Systematický prístup, najnovšie marketingové koncepty a zapamätateľný dizajn – všetky tieto plusy slúžia jednému účelu: vytvárať vašim sľubným nápadom riešenia na mieru. Všetko je sústredené na jedno: urobiť zo značky základňu podnikovej stratégie a nástroj pre dosiahnutie úspechu.

Veríme v dizajn. Sme presvedčení že vizuálna komunikácia úspešne prináša spotrebiteľovi posolstvo, a že takýto záber je hodný tisícky slov. Vizuálnou komunikáciou zreálňujeme vaše nápady, ciele, zámery a preukazujeme vašu podnikateľskú unikátnosť. Esteticky príťažlivý dizajn inšpiruje vašu cieľovú skupinu a stimuluje jej činnosť.

Hľadíme vpred. Predvídame budúce brand trendy. Poznáme našu úlohu, ktorú predstavuje terajší predvoj budúcnosti značiek. Znamená to vytušiť možné zmeny, aké prinesie zajtrajšok. Takýto prístup nie je dokonalý len dnes, zaisťuje rovnako budúcu aktuálnosť a relevantnosť aj zajtra.

Nahliadnite do nášho portfolia. Uvidíte projekty, zrealizované pre naších klientov. Možno už čoskoro bude medzi nimi realizácia aj pre vás.

Ceny a uznania

2016

Graphis

Päť naše logotypy boli ocenené porotou, zloženou z popredných brandingových agentúr na svete pre knihu "Logo Design" od známeho vydavateľstva Graphis.

 

Graphis

Tri projekta získali ocenenia v osmom vydaní Letterhead od Graphis.

2015

Logo Lounge

Štyri z našich logotypov boli vybraté medzinárodnou porotou a zahrnuté v deviatom vydaní publikácie "LogoLounge".

 

Graphis

Dva projekta bolo zahrnute do Graphis' Design Annual 2016 a získalo ocenenie Silver award.

 

Pixel Awards

Higher získala nomináciu na prestížnu medzinárodnú cenu pre web dizajn "Pixel Award" v kategórii „Start Up”.

 

Pixel Awards

Higher získala nomináciu na prestížnu medzinárodnú cenu pre web dizajn "Pixel Award" v kategórii „Green”.

2014

The Lovie Awards

Internacionálna agentúra Academy of Digital Arts & Science predstavili prácu Higher v kategórii "Najlepšia domáca stránka".

 

Graphis

Komplexný projekt bol zahrnut do Graphis' Design Annual 2015 a získal ocenenie.

 

Branding Elements

Štyri z našich projektov boli vybraté medzinárodnou odbornou porotou, a boli zahrnuté v druhom vydaní edície "Branding Elements: Logos".

 

LogoLounge

Dva z našich logotypov boli vybraté medzinárodnou porotou a zahrnuté vo ôsmom vydaní publikácie "LogoLounge".

2013

Graphis

Jeden z našich projektov získal cenu Gold Award, a bol predstavený v šiestom vydaní slávnej edície "Branding" od Graphis.

 

Advanced Photoshop

Higher bol predstavený v #111 čísle slávneho magazínu "Advanced Photoshop".

 

Logo Creed

Jedna z prác, predstavených v novej knihe Billa Gardnera - "Logo Creed: The Mystery, Magic and Method behind Designing Great Logos".

 

Colour Impression

Dva z našich projektov boli zahrnuté do vydania druhej časti populárnej publikácie, týkajúcej sa dizajnu a farieb s názvom "Colour Impression" od Dopress.

2012

Graphis

Šesť logotypov bolo zahrnutých do Graphis' Design Annual 2012 a získalo ocenenie Silver award.

 

LogoLounge

Štyri z našich logotypov boli vybraté medzinárodnou porotou a zahrnuté v siedmom vydaní publikácie "LogoLounge".

 

Design From Best 2012

Higher získal štyri ceny v troch kategóriách v novej ruskej dizajnovej súťaži "Design from Best" 2012.

 

Adweek Talent 100

Higher bol uvedený v TOP 10 najzaujímavejších profesionálnych dizajnových agentúr roku 2012 magazínom Adweek US.

 

Touch Branding

Šesť z našich projektov bolo uvedených v treťom vydaní známej série "Touch Branding", ktorú vydáva Artpower.

 

Graphis

Jeden z našich projektov bol uvedený v šiestom vydaní známej série "Branding" od Graphis-u.

2011

Creative Review

Higher bol uvedený v júlovom vydaní známeho britského magazínu "Creative Review: The Illustration Annual 2011".

 

Master Library Series

Jeden z našich logotypov bol uvedený v štvrtom vydaní populárnej knihy "Master Library Series".

 

Graphis

Zlatá cena. Dva naše logotypy boli vybrané porotou, zloženou z popredných brandingových agentúr na svete, a boli uverejnené vo ôsmom vydaní knihy "Logo Design" od známeho vydavateľstva Graphis.

 

GD USA

Higher bol uvedený v aprílovom vydaní populárneho amerického dizajn magazínu GD USA.

2010

Pixel Award

Higher získala prestížnu medzinárodnú cenu pre web dizajn "Pixel Award" v kategórii „Green”.

 

Master Library Series

Dva naše logotypy boli ocenené a uvedené v treťom vydaní svetoznámej publikácie "Master Library Series".

 

LogoLounge

Medzinárodnou porotou, zloženou z popredných brandingových agentúr z celého sveta, boli ocenené tri naše logotypy a uvedené v šiestom vydaní publikácie LogoLounge.